Finansinspektionen drar in Fundiors tillstånd som försäkringsförmedlare

Fundior finans och försäkring meddelade i slutet av november att de stänger ned sin inlåningsverksamhet. Och under måndagen meddelade Finansinspektionen att man även har återkallat Fundiors tillstånd att fortsätta sin verksamhet som försäkringsförmedlare.

Finansinspektionen inleder sitt pressmeddelande med följande:
”Försäkringsförmedlaren Fundior Finans och Försäkring AB har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Bolaget har bland annat försummat viktiga regler för kundskydd. Finansinspektionen (FI) återkallar därför tillståndet.”

Utdraget talar sitt tydliga språk. Mer i detalj anser Finansinspektionen att Fundior har vilselett kunderna och inte tydliggjort vad produkterna innebär för kunden och att informationen varit bristfällig och vilseledande.

Fundiors inlåningsverksamhet omfattades inte av den statliga insättningsgarantin. En sådan verksamhet får inte låna ut mer än 50 000 kronor till sina kunder. Men detta är något som Fundior, enligt , har försökt att gå runt genom sin försäkringsförmedling.

Dessa brister och överträdelser gör att Finansinspektionen nu drar in Fundiors tillstånd att fortsätta sin verksamhet med försäkringsförmedling men även sidoverksamheterna fondandelsförmedling och investeringsrådgivning.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet samt får svar på dina frågor rörande dina frågor om Fundior.