FI:s förslag till nya amorteringskrav

Enligt de nya amorteringskraven ska alla som tecknar nya lån med en bostad som säkerhet amortera ned till 50 procent av bostadens värde. De nya reglerna ska gälla från 1 augusti 2015, enligt Finansinspektionen.

FI vill att nya bolån med belåningsgrad över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent och lån med belåningsgrad under 70 procent ska amorteras ned med minst 1 procent tills belåningsgraden når 50 procent. Amorteringskravet utgår från bostadens marknadsvärde och en omvärdering av bostaden får endast ske vart femte år.

De nya reglerna ska bara gälla nya bolån och inte om man bara vill byta bank. För att klassas som nytt lån ska man antingen låna pengar för att köpa ny bostad och använda bostaden som säkerhet, eller ta nytt lån för exempelvis renovering. Det senare gäller även om man utökar ett befintligt lån och använder bostaden som säkerhet.

Undantag kan göras av bolåneföretagen om det finns särskilda skäl, som exempelvis dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet.

Finansinspektionen anser att ett amorteringskrav kommer att dämpa skuldsättningen och att det finns behov av detta. FI skriver att en lägre skuldsättning ökar motståndskraften hos hushållen mot störningar, samt att det blir en minskad risk att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer.

FI:s förslag skickas nu på remiss innan beslut tas.

Hos Finansinspektionen kan du läsa om de nya kraven.