Fler hushåll spår högre bostadspriser

Allt fler hushåll tror på stigande bostadspriser, enligt SEB:s Boprisindikator. Av de tillfrågade tror 57 procent att bostadspriserna stiger under året, vilket en ökning på 2 procentenheter sedan juli.

Det innebär att hushållens syn på bostadsmarknaden har blivit mer positiv, vilket kan ha att göra med mindre turbulens på de finansiella marknaderna, stigande börs och låga räntor. Det menar i alla fall Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.

I Boprisindikatorn tror 12 procent av de tillfrågade hushållen att priserna sjunker. I juli var motsvarande siffra 13 procent. Dessutom tror allt färre på stillastående priser.

När det gäller reporäntan tror hushållen i genomsnitt att den kommer att ligga på 1,25 procent om ett år, vilket var samma resultat i juni. Däremot svarade bara fyra procent av de som hade rörlig eller delvis rörlig ränta att de tänkte binda den inom en tremånadersperiod, att jämföra med sex procent förra månaden.