Fler tror att bopriserna faller

I SEB:s boprisindikator fortsätter hushållens boprisförväntningar att falla. Det är andra månaden i rad som andelen hushåll vilka förväntar sig en minskning på bostäder växer.

Av de tillfrågade hushållen tror 72 procent på stigande bopriser under det kommande året, vilket är en minskning med två procentenheter från mätningen förra månaden. Samtidigt ökar andelen som tror på fallande priser med två procentenheter till 12 procent, medan den andel som tror att bostadspriserna blir oförändrade är kvar på 10 procent.

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Den ligger nu på 60 och har de två senaste månaderna fallit med 12 enheter, vilket är i princip samma nivå som i början på året. Enligt SEB:s privatekonom Jens Magnusson kan detta bero på att hushållen har påverkats av diskussioner om ränteavdrag, amorteringskrav och bolånetak.

Hushållen tror också att reporäntan har höjts till 0,16 procent om ett år, vilket är mer än förväntningarna i förra mätningen som då låg på 0,11 procent. Enligt Riksbanken ska dock inga höjningar av reporäntan ske innan 2017.