Fler tror på stigande bopriser

I dag kom SEB:s boprisindikator som visar att fler hushåll väntas binda sina boräntor och att fler tror på stigande bopriser. 

I den nysläppta boprisindikatorn från SEB framgår att 61% av hushållen tror att bopriserna kommer öka framöver medan 14% tror att priserna kommer falla. Detta innebär att andelen som tror på stigande priser har ökat sen förra boprisindikatorn gjordes och att andelen som förmodar att priserna sjunker har minskat med sex procentenheter. 

Förutom att undersöka vad hushållen tror om prisutvecklingen på bomarknaden så undersöker även SEB hushållens förväntningar på reporäntan och tankar kring bolånen. Undersökningen visade att hushållen ändrat förväntningarna på reporäntans läge, istället för -0,04% så tror nu hushållen att reporäntan kommer ligga på -0,01% om tolv månader. I boprisindikatorn framgick också att fler väntas binda sina bolån de kommande månaderna än vid förra undersökningen.