Flera krogar anger fortfarande fel moms

En av nyheterna för året är att restaurangmomsen har sänkts från 25 procent till 12,5 procent. Men trots det är det fortfarande många krogar som gör fel och det är du som får stå för notan.

Trots sänkningen av restaurangmomsen så kan det fortfarande vara så att din lokala krog fortfarande har fel moms. Det gäller att vara uppmärksam och anledningen till att momsen var att sänka priserna och därmed öka konsumtionen. Men om krogerna inte följer den nya lagen så är det kontraproduktivt och då får lagen ingen effekt.

Principiellt skulle du då kunna kräva krogen på mellanskillnaden eftersom du inte ska behöva betala 25 procent skatt när du handlar på krogen, så är du uppmärksam finns det även pengar att tjäna här.