Föräldrarnas ansvar att lära barnen ekonomi

I en undersökning som Nordea har gjort tycker hela 90 procent av svenskarna att det är föräldrarna som i första hand ska lära sina barn om ekonomi, medan 8 procent tycker att det är skolans uppgift.

I undersökningen deltog 1000 personer mellan 18 och 65 år. Av dem tyckte 9 av 10 att det är föräldrarna som har huvudansvaret att lära barnen att hantera sin ekonomi. Bland de yngre är det däremot vanligare att man anser att skolan bär huvudansvaret för detta då var fjärde 18-25-åring hade denna åsikt i undersökningen. 

Intervjupersonerna tyckte att det är viktigaste att lära sig inom privatekonomi är att inte överkonsumera, att göra en budget och att betala räkningar i tid.

Enligt Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson kan vecko- eller månadspeng vara ett naturligt sätt att för föräldrarna att prata med barnen om pengar.

När det kommer till skoldebetten tyckte majoriteten av de svarande, 43 procent, att matematik är det viktigaste ämnet att förbättra resultaten inom.