Förändringar i Fas 3

Införandet av FAS 3 har fått hård kritik. Nu backar regeringen och genomför förändringar i FAS 3.

De som slussas till Fas 3 är de som är utanför arbetsmarknaden och redan passerat alla andra system. I Fas 3 får de en låg ersättning mot att de aktiverar sig med projekt som de själv väljer. Och då är det ett förtag som har hand om dessa personer och ger dem handledning. Många kallar detta för ett dagis för vuxna eller slaveri – kritiken är stenhård.

De som ingår i Fas 3 får en låg ersättning som lägst 223 kronor och som mest 650 kronor per dag, före skatt. Tanken är att personerna som är ute hos ett företag och gör sitt projekt då skapar kontakter med arbetsmarknaden. Men än så länge är det väldigt få som gör någon anknytning eller lyckas komma vidare. De flesta sitter kvar i denna åtgärd och många beskriver det som ett fängelse.

Företagen som tar emot Fas 3-personer får en ersättning på 5000 kronor per månad, 225 per dag. Det ger upphov till en del oseriösa företag och det förvärrar läget ytterligare.

Nu har dock regeringen ändrat sig och har genomfört förändringar i Fas 3. Nu ska det även bli möjligt att genomgå yrkesutbildning istället i den mån det går. Frågan är hur mycket det hjälper. Fler personer kommer att hamna i Fas 3 under åren som kommer och hur ska man då sysselsätta dessa på ett vettigt sätt så att de kan komma tillbaka till arbetsmarknaden?

Det kommer att bli ett tufft jobb att reda ut för regeringen.