Förlag på lägre reavinstskatt och höjd fastighetsskatt

En ny rapport från finansdepartementets långtidsutredning så föreslår man att fastighetsskatten ska höjas för att finansiera en lägre reavinstskatt.

Idag släpptes långtidsutredningen om den svenska bostadsmarknaden av finansdepartementet, ”Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen”. Författarna av rapporten anser att bostadsmarknaden bör reformeras eftersom bomarknaden präglas av en låg rörlighet. Dock bör insatser på bomarknaden ske i flera mindre etapper för att tillväxten skulle hämmas om man tog i med större förändringar.

Ett av förslagen är att man höjer fastighetsskatten något för att på så vis kunna finansiera en sänkning av reavinstskatten och stämpelskatten. Andra förslag är att ränteavdraget ska sänkas och att man även förordar ett införande av ett amorteringskrav i mindre steg.

Författarna av rapporten anser att hyresmarknaden inte är fullt fungerande, dels på grund av ett tunt utbud, och som är en del i att bostadsrättspriserna forsätter att stiga. För att öka utbudet av hyresrätter så förslår man en förändring av hyresersättningsmodellen för lediga lägenheter i nybyggda hus och hyresrätter i nyproduktion. Byggandet av hyresrätter bör också rikta sig mot de med låg inkomst och att staten kan behöva gå in och hjälpa till för att se till att hyresrätter byggs.

Här kan du läsa hela rapporten ”Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen”.