Försäkringsbolagen får inte göra skillnad på kön

Från och med den 21:a december är de inte längre tillåtet att använda könet som en faktor när försäkringsbolaget prissätter sina produkter. Det är ett nytt EU-direktiv som kommer att gå i kraft, eftersom detta strider mot EU:s jämlikhetsdirektiv.

Denna förändring kommer att märkas framförallt på bilförsäkringen, där unga män idag för betala en högre premie jämfört med unga kvinnor. Eftersom unga män är överrepresenterade i statistiken över olyckor i trafiken. Vilket gör att de också löper större risk att råka ut för olyckor vilket kostnar försäkringsbolagen mer pengar.

Sök och hitta den bästa bilförsäkringen för dig >

I motsats till bilförsäkringarna så kommer kvinnorna däremot att bli vinnare när det gäller pensionsförsäkringar. Eftersom kvinnor har en beräknad livslängs som överstiger männens så får kvinnorna i dag en mindre andel av pensionen utbetalt per månad. Men även här är det stopp för försäkringsbolagen att göra skillnad på kvinnor och män. Det förväntade utfallet är att kvinnornas utbetalda pension kommer att öka något, medan männens kommer att minska.