Försäkringskassan vill minska handläggningstiden vid sjukdom

Försäkringskassan arbetar nu med att förenkla och förbättra för den som har blivit sjuk, och måste ta kontakt med myndigheten, något som i dag kan vara besvärligt.

I dag är det runt 97 procent som får beviljad sjukpennig och 85 procent som får pengarna utbetalda inom 30 dagar. Men ibland kan handläggningstiden vara lång och kontakten med Försäkringskassan betungande och detta är dock något som myndigheten vill förbättra.

Så säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör i ett pressmeddelande.
– Vårt samhällsuppdrag ställer höga krav på oss, och vi strävar själva efter att överträffa dessa till dem som behöver vårt stöd. Men framförallt har medborgarna växande förväntningar på oss att vi ska utföra vårt uppdrag med ännu högre servicegrad, flexibilitet och trygghet.

Förbättringar som Försäkringskassan arbetar med:

– Förbättrat stöd till individer med särskilda behov
– Förkortad handläggningstid
– Förenklad kontakt
– Effektivare kommunikation med läkarna

Källa: Försäkringskassan