Förslag om sänkt bolagsskatt

Från och med 1:a januari nästa år vill Regeringen att bolagsskatten ska sänkas från dagens 26,3 procent till 22 procent. För att kunna konkurrera med de övriga europeiska länderna samtidigt som sysselsättningen kommer att öka.

Att flera andra europeiska länder flaggar för sänkta bolagsskatter framöver är ett faktum. Och redan i dag ligger Sverige över medel som är 23,4 procent, en nivå som kommer sannolikt att sjunka något. Det är en av anledningarna till att Regeringen nu vill sänka bolagsskatten, för att kunna konkurrera om företagen, framförallt på den europeiska marknaden.

Det är dock inte den enda anledningen. En sänkt bolagsskatt kommer också ge högre sysselsättning är det lovat. Trots det så kan inte Regeringen ännu påvisa hur mycket sysselsättning kommer att att öka på grund av den sänkta bolagsskatten.

Så säger stadsminister Fredrik Reinfeldt om förslaget:
– Vi tror att i samma stund som vi ger den här signalen så kommer det i olika investeringskalkyler att falla ut mer svenska flaggor än tidigare. Det kommer att vara mer intressant att lägga sina framtida investeringar och sin beskattning i Sverige, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

– Det är aldrig en rak linje från en åtgärd till jobb, därför att många saker inverkar. En del av detta har vi inte makt över i Sverige.

Förslaget kommer att kosta totalt 16 miljarder kronor.