Fortsatt stigande bostadspriser i Stockholm

Ökande bostadspriser i Stockholm Enligt SBAB:s senaste mäklarbarometer kommer bostadspriserna i Stockholm att fortsätta uppåt de kommande fem åren men inte i lika rask takt som de senaste åren.

SBAB:s Mäklarbarometer visar att prisökningarna i Stockholm har mattats av men att de fortsätter uppåt. De kommande fem åren så väntas en bostadsrätt i Stockholm att stiga från dagens snittpris på 94 000 kronor per kvadratmeter till 114 000 kronor per kvadratmeter, en ökning på 4,8 procent per år.

Att priserna på bostadsrätter mattas av i Stockholm tror man främst beror på byggande av nya bostäder samt åtgärder som amorteringskravet och dylikt. Detta väntas dock inte påverka priserna på bostadsrätter i Malmö och Göteborg i lika hög grad. I Malmö väntas prisökningen att bli 5 procent per år och i Göteborg 6 procent per år under de kommande fem åren.

I undersökningen har SBAB frågat fastighetsmäklarna hur de ser på prisutvecklingen i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Källa: SBAB