Fortsatt tro på ökade bopriser

Priserna på bostadsmarknaden kommer att fortsätta öka och boräntorna kommer att ligga kvar på samma nivå. Det tror i alla fall de svenska hushållen, enligt Nordeas Boendebarometer.

Nordeas Boendebarometer mäter regelbundet vad de svenska hushållen tror om bopriser och boräntor. I den senaste undersökningen tror 65 procent på att bopriserna kommer att stiga under det närmaste året, vilket betyder att trenden om tron på ökade bopriser fortsätter. Till exempel trodde bara 31 procent av de tillfrågade i oktober 2012 att bostadspriserna skulle öka.

Nämnvärt är att även fler tror på stigande boräntor. För ett halvår sedan trodde 21 procent på stigande boräntor medan motsvarande siffra i dag är 31 procent.

Drygt 50 procent av de tillfrågade tror inte att amorteringsreglerna kommer att påverka ekonomin så kraftigt. Cirka 20 procent tror dock att man blir tvungen att dra ner på konsumtionen för att klara amorteringarna.