Framtidstron kommer tillbaka under 2012

Enligt Konjunkturinstitutet har konjunkturuppgången i världen och Sverige stannat av, men under 2012 kommer den i gång igen, såvida reporäntan förblir oförändrad. Däremot sjunker inte arbetslösheten förrän 2013.

Det är Konjunkturinstitutet, KI, som gör denna bedömning i en rapport om konjunkturläget. Enligt KI har Sverige befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2008-2009, då BNP föll kraftigt. Under 2010 började återhämtningen att ta fart, men detta stannade av under sommaren på grund av den ekonomiska turbulensen i omvärlden och den oro på börsen med börsfall som spädde på osäkerheten. Det gör att hushåll och företag skjuter viktiga beslut på framtiden när det gäller investeringar och konsumtion, vilket leder till att tillväxten dämpas. Men under senare delen av nästa år väntas återhämtningen komma igång igen.

Arbetslösheten förväntas ligga på 7,5 procent år 2012, vilket är samma nivå som 2011, men under 2013 sjunker den till 7,3 procent. Under 2014 och 2015 sjunker arbetslösheten ytterligare, bedömer KI.

KI menar också att Sveriges återhämtning behöver draghjälp av en expansiv penning- och finanspolitik, samt att den skulle gynnas av att reporäntan fortsätter att ligga kvar på 2,0 procent. Sedan kan en gradvis höjning göras upp till 3,5 procent 2015. KI tror att den finansiella turbulensen kommer att avta redan i höst och att framtidstron kommer tillbaka nästa år. I samband med en mer positv framtidssyn kommer också tillväxten att åter att öka. Eftersom svenskarnas sparande är stort historiskt sett, så kommer konsumtionen att kunna öka när den finansiella oron har lagt sig.

Enligt KI finns det dock en betydande risk att skuldkrisen i euroområdet kommer att bli djupare än vad prognosen i rapporten antyder och då kommer BNP-tillväxten i Sverige bli mycket lägre under de två kommande åren och arbetslösheten kommer att stiga till 9 procent.