Fyra av fem föräldrar sparar till sina barn

Enligt en ny undersökning från Swedbank svarar två tredjedelar av de tillfrågade föräldrarna att de sparar regelbundet till sina barn varje månad. Undersökningen visar också att yngre föräldrar sparar i större utsträckning än äldre föräldrar. Ungefär var femte förälder sparar inte alls till sina barn. 

Swedbank har tillsammans med Sifo tagit fram en ny undersökning om sparande. 2000 personer deltog i undersökningen, och cirka 750 svarade på frågor om sparande till barn. Av de som deltog i undersökningen svarade två av tre att de sparar till sina barn varje månad, de flesta sparar upp till 500 kr per barn och månad. 12 procent svarar att de sparar men inte regelbundet. Av de yngre föräldrarna, mellan 25 och 34 år, sparar ännu fler. Däremot sparar de äldre föräldrarna i större utsträckning högre belopp varje månad.

– Det är bra att så många som två tredjedelar av föräldrarna sparar regelbundet till sina barn, men var femte förälder sparar inte alls till sina barn. Barn med ett sparkapital står bättre rustade att senare ta steget in i vuxenvärlden, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Tips från Swedbank:

– Börja spara tidigt till dina barn. Ju tidigare du börjar, desto mindre belopp behöver du spara varje månad.

– Tänk på att det kan finnas en risk i att spara i barnens namn. Inte alla barn är mogna att ta ansvar för ett stort sparbelopp den dagen de blir myndiga. Om du inte vill att ditt barn ska kunna använda pengarna redan som 18-åring, utan vänta och se om barnet är moget för det, så finns det olika sparformer som löser det.

– Ett regelbundet sparande varje månad är att föredra och sätt gärna en automatisk överföring från ditt lönekonto så att det dras ett belopp varje månad.

KÄLLA: Swedbank