Gift eller sambo – ekonomiska skillnader

Att vilja gifta sig är långt ifrån en självklarhet för vissa medan andra har drömt om dagen sedan barnsben. Huruvida man är gift eller inte påverkar såklart inte kärleken i sig. Däremot kan det innebära ganska stora skillnader i ekonomin rent juridiskt gentemot att bara vara sambo. Skillnader som man kanske inte tänker speciellt mycket på i vardagen. Men när större händelser i livet inträffar blir man snabbt medveten om skillnaderna. Därför kan det vara bra att vara förutseende och läsa på så man vet vad som gäller när verkligheten knackar på dörren. Annars riskerar man obehagliga överraskningar som kan skada både den privata ekonomin och relationer. Här reder vi på Allt om Spara ut vilka juridiska skillnader som finns mellan att vara gift och sambo. Dessa skillnader aktualiseras vid exempelvis bortgång eller separation.

Trenden är stigande när det gäller antalet skilsmässor som sker i Sverige. Förra året valde 24 958 par att ta ut skilsmässa enligt statistik från SCB. Därtill finns det såklart även ytterligare par som väljer att gå skilda vägar men som inte varit gifta. Traditionen med att leva med en och samma person livet ut är således på väg bort även om ambitionen finns kvar. Med anledning av detta finns det goda incitament för att ta reda på vad som egentligen gäller vid separation och skilsmässa. Något som kan spara både tid och energi om krisen skulle bli ett faktum.

Skillnader i vem som äger vad

ekonomiska skillnader sambo gift En fråga som alltid är aktuell vid både skilsmässor och separationer är vem som äger vad. Har man inte skrivit något äktenskapsförord så delas det mesta lika vid en skilsmässa. Det handlar exempelvis om bil, hus, hemelektronik och möbler som då går under benämningen giftorättsgods. Detta oavsett vem som betalat vad. Däremot tillhör pengar eller egendom som tagits med in i äktenskapet som "enskild egendom" respektive make/maka. Dock kan pengarna och egendomen fortfarande räknas som giftorättsgods men med skillnaden att egendomen tillfaller den initiala ägarens lott. Denna person har då rätt att köpa ut maken/makan. Om man däremot bara är sambor så tillhör ägodelar som var för sig har köpts, fåtts eller ärvt den ene partnern. Gemensamt inköpta saker delas däremot lika vid en eventuell separation. Det handlar då främst om en gemensam bostad och möbler som då benämns som samboegendom. Samboegendomen regleras i sambolagen som få svenskar faktiskt har koll på. Är man sambor som inte tänkt gifta sig rekommenderar vi att upprätta ett samboavtal.

Risken med att leva som sambor är att det ofta är en som står för löpande kostnader medan den andre betalar större inköp. Detta får konsekvenser vid en separation då den som stått för de löpande kostnaderna kan komma att bli tomhänt. Detta då det är den andre parten som står på alla köpeaval och kvitton och som således räknas som ägare till värdesakerna.

Skriv samboavtal online

Att ärva varandra eller inte

Ett annat tillfälle då det kan spela roll om man är gifta eller sambor är när ens partner går bort. Är man gift så ärver man allt från varandra. Sjävklart ska gemensamma barn också ha sin laglott vilket utgör hälften av arvet. Denna laglott är dock reserverad fram till dess att bägge föräldrarna har gått bort. Finns det däremot särkullbarn (ej gemensamma barn) så ska dessa få sin del av arvet direkt. Lever man däremot i en samborelation så är det inte så att man ärver varandra. Istället är det sambons barn som ska få hela arvet. Finns det inga barn med i bilden så tillfaller arvet istället till den avlidnes föräldrar. Vill man ärva varandra i en samborelation bör man därför upprätta ett testamente som reglerar detta. Ett testamente kan dock inte ändra på det faktum att eventuella barn först ska få sin del av arvet.

Har den avlidne personen egna barn är det också dessa barn som ärver hälften av en eventuell gemensam bostad samt tillhörande möbler. Enligt sambolagen har dock sambon till den avlidne rätt till den andra hälften. En sådan situation löser man lämpligast genom att den kvarvarande sambon löser ut arvingarna. Detta är dock inte alltid möjligt då den kvarvarande parten inte alltid har ekonomiska resurser att ta över hela lånet. Därför kan det vara bra att se över möjligheterna att teckna en livförsäkring i de fall man inte ämnar att gifta sig.