Glädjande siffror för arbetsmarknaden

Jobben blir allt fler och arbetslösheten minskar. Det är en positiv utveckling av arbetsmarknaden, enligt färsk statistisk från Arbetsförmedlingen.

Under juli ökade jobbannonserna med 7000 stycken jämfört med för ett år sedan. Över 43 000 lediga platser anmäldes. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa. Jämfört med juli 2013 var det 31 000 färre inskrivna arbetslösa i år.

– Det är en fortsatt positiv utveckling av arbetsmarknaden. Allt fler lediga jobb anmäls till Arbetsförmedlingen samtidigt som antalet arbetslösa minskar, framför allt bland personer med korta inskrivningstider, ger Susanna Okeke, Arbetsförmedlingens tf analyschef.

Enligt statistiken var 364 000 personer i åldern 16-64 år inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetstöd. Det motsvarar drygt 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 0,7 procentenhet jämfört med förra året. Framförallt ser siffrorna ljusa ut för de unga, då arbetslösheten bland ungdomar mellan 18-24 år minskade med 2,4 procentenheter ner till 14,4 procent.

Samtidigt skrev 26 000 personer in sig hos Arbetsförmedlingen, en minskning med 5000 personer.