Grekland får ett stödpaket med 158 miljarder euro

Det är nu klart att Grekland kommer att få ett krispaket på cirka 158 miljarder euro. Det innebär att börserna kommer att stabiliseras och Asienbörsen lyfte direkt efter att paketet godkändes.

Det är IMF och EU som har enats om ett paket som är värt 109 miljarder euro och de övriga 49,6 miljarderna kommer från privata företag och organisationer. Samtidigt har de också enats om att sänka räntan på lånet till 3,5 procent och att lånet måste återbetalas inom 30 år och tidigast inom 15 år.

Effekterna kommer kanske inte bli så stor för Sverige del. Men redan när det såg ut som att en lösning var nära så steg euron mot dollarn samt att börserna i Europa men även i Asien reagerade positivt.

Skulle inte detta paket godkännas eller om Grekland inte hade fått något stöd så skulle det innebär en ekonomisk kris för hela Europa, speciellt för Portugal Irland och Italien som redan nu har det svårt.