Grön el – en bluff?

I en debattartikel idag i Svenska Dagbladet skriver en professor och energipolitisk expert vid namn Runar Brännlund samt också Villaägarnas Riksförbunds energipolitiska expert Jacob Elaisson att grön el kan anses som en bluff i den form som elbolagen använder termen mot sina kunder.

När en kund vill köpa el och eventuellt byta elbolag har det idag blivit vanligt med så kallade ”gröna avtal”. Det innebär att man som kund betalar något mer för elen men istället gör en god gärning när det gäller utsläppen eftersom elen kommer från naturkraft så som vindkraft, vågkraft och solkraft. Det här menar dagens två debattörer är helt felaktigt. De anser att elbolagen utnyttjar människors ”miljömedvetande” för att sälja mer el. Det är nämligen så att koldioxidutsläpp inte påverkas av konsumenterna utan är politiska frågor som redan är bestämt hur det skall vara.

Alla elverk måste förhålla sig till två olika system som beslutas av politiken. Dels utsläppsrätterna som reglerar mängden koldioxid samt också elcertifikaten som avgör hur mycket el som skall produceras. Oavsett om kunder väljer grön el eller inte så står bägge dessa system fast och det är de som elbolagen måste rätta sig efter. Därför kan en konsument som väljer ett grönt elavtal omöjligt påverka det poltiska beslutet gällande utsläppen. Så här klargör de sina åsikter;

Om fler människor väljer gröna elavtal blir det möjligen billigare att bygga nya hållbara kraftverk, men framför allt bidrar gröna kunder till att ge elbolagen bättre marginaler

Något att tänka på om du skall byta elbolag.