Här finns jobben om 5 år

Fackförbundet Saco genomför regelbundet undersökningar för att se hur läget ser ut på arbetsmarknaden. Enligt den senaste prognosen så har både kemister och lärare en mycket lovande framtid. Däremot kommer det bli tuffare för veterinärer och personalvetare.

statistik Enligt Eva Oscarsson som är arbetsmarknadsexpert på Saco, så kommer den offentliga sektorn ha ett stort behov av rekrytering de kommande åren. Det kommer vara en liten konkurrens inom vården, skolan och omsorgen. Prognosen visar även att arbetslösheten generellt sätt är mindre än den övriga arbetsmarknaden. År 2013 var den 3,8% jämfört med 8% som det var för hela arbetsmarknaden.

Framtiden ser även ljus ut för just högskolestudenterna, då majoriteten av akademiska yrken väntas ha en balanserad arbetsmarknad. Speciellt kommer datavetare och planeringsarkitekter möta en ljus framtid. Dock så måste man tänka efter innan man väljer ett yrke med liten konkurrens, det kan även vara nackdelar. Till exempel kan låg konkurrens innebära låga löner eller att det råder brist på utvecklingsmöjligheter inom det yrket.

De yrken som det kommer bli lite hårdare konkurrens på är kommunikatörer, biloger och värst är det för musei- och kulturmiljöyrken. I rapporten står det även att ”det inte finns något som tyder på att antalet som söker sig till sektorn kommer minska eller att utbudet av arbetstillfällen kommer att öka”.  

Källa:di.se