Här kommer jobben att finnas under 2015

Arbetsförmedlingen senaste jobbrapport visar att yrken inom tjänstesektorn kommer att vara en het marknad under året samtidigt som vårdpersonal och lärare är en bristvara.

Rapporten från Arbetsförmedlingen, AMS, visar på en bred tillväxt av jobb både inom den privata och den offentliga tjänstesektorn. I den offentliga sektorn är det framförallt inom vården och skolan där det råder mest brist på arbetskraft. I den privata sektorn kommer jobben att växa på bred front och redan idag har företagen svårt att rekrytera personal som bland annat ingenjörer samt mjukvaru- och systemutvecklare.

Inom de yrken som inte kräver någon eftergymnasial utbildning så råder det brist på blanda annat kockar, murare, bilmekaniker, golvläggare, undersköterskor, tandsköterskor med mera.