Här står prisutvecklingen på småhus still

Enligt ny statistik från Lantmäteriet fortsätter den starka prisutvecklingen under tredje kvartalet på 2016. Priserna på småhus i landet har i genomsnitt ökat med tre procent men priserna står still i Stockholm, Blekinge och Västerbotten.  Småhus Sverige

Den stora efterfrågan på småhus har stärkts gradvis under året och håller sig på en jämn nivå runt om i landet. Allra största har prisutvecklingen varit i Västernorrland som toppar listan med en utveckligen på åtta procent, följt av Dalarnas län på sju procent. Även Gävleborg och Kalmar län ligger i topp på listan.

Men prisökningen på småhus i Sveriges huvudstad har mattats av. I Blekinge, Stockholm och Västerbotten har det under årets tredje kvartal inte skett några förändringar på prisutvecklingen.

– Någon dämpande effekt av amorteringskravet som infördes den första juni har ännu inte verkat på bred front. Däremot är Stockholms läns oförändrade prisutveckling en indikation på att amorteringskravet kan ha gett effekt på marknader med de högsta prisnivåerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Källa: Lantmäteriet