Hårdare krav på bolån framöver

Flera experter och medier diskuterar för fullt hur vida den skenande bolånefesten skall hindras och stoppas. På sikt får svenskar räkna med att kraven på bolån kommer bli bra mycket hårdare än vad de är idag. Bolånetaket var ett steg i just den riktningen och fler krav lär dyka upp framöver. Eftersom den svenska utlåningen ökat lavinartat så måste det införas krav på exempelvis amortering för att minska summorna.

Just amorteringskrav är den nya flugan när det kommer till bolånemarknaden. Riksbanken har pratat om det, bankerna har ställt sig positiva och experterna tror att det kommer få bra effekt tillsammans med bolånetaket. Kravet på amortering de senaste åren har i stort sätt varit lika med noll, det vill säga att det inte finns några krav på att låntagare måste betala tillbaka några pengar. Det här har också gjort att många valt att inte betala någonting. Skulderna minskar således inte men vad gör det när räntan varit så låg som den varit? Det har inte funnits något incitament att betala tillbaka sina lån. När räntorna nu går upp istället kommer många få ett iskallt uppvaknande med månadskostnader långt över 10 000-kronorsstrecket.

En annan del som diskuterats hur man kan minska lånekonsumtionen är att minska de nuvarande ränteavdragen som finns. De är anpassade till gamla system och de gamla fastighetsskatterna och är betydligt högre än vad de borde. Skulle man minska dessa så får inte människor lika lätt att minska räntekostnaderna i deklarationen. En möjlighet som troligtvis skulle leda till att folk tänker en extra gång.