Hög risk för krasch på bomarknaden

Flera organisationer, institut och politiker har den senaste tiden uttryckt sin oro över läget på den svenska bomarknaden. Nu höjer även Konjunkturinstitutet, KI, tonen när de varnar för ett scenario med bopriser i fritt fall.

I en intervju med SVT säger KI:s generaldirektör Mats Dillén att risken för att Sverige just nu befinner sig i en bostadsbubbla är stor och att en krasch kan komma. Han anser också att åtgärder måste sättas in som bromsar upp prisutvecklingen på bomarknaden som bara gått upp och upp de senaste 10 åren. Han är inte ensam om denna ståndpunkt, IMF och OECD har båda presenterat åtgärdsförslag för att komma till rätta med problemen på den svenska bomarknaden, bland annat att fasa ut ränteavdraget och göra det enklare att bygga bostäder.

Källa: SVT, IMF, Privataaffärer