Högre elpriser kan väntas i vinter

Elbytesexperten elskling.se har genomfört en analys som pekar på att elpriset kan komma att stiga under vintern. Anledningen är låga tillrinningar och ett underskott i vattenmagasin vilket gör att elpriset förväntas ligga uppemot 30 procent högre jämfört med förra vintern och med ett snittpris som kan peka upp mot 27 öre/kWh under den kommande vintern. 

glodlampa

En viktig faktor som påverkar priset är vädret. Blir det en torr höst ökar underskottet på vatten ännu mer och till följd ökar elpriserna. Därför kan de vara en god idé att se över dina elavtal om du har en begränsad budget.

– Just nu är det många konsumenter som kontaktar oss för att få en vägledning inför vintern. Den återkommande frågan är om de ska teckna fast eller rörligt pris. Om konsumenten är orolig för elprisvariationer och har en begränsad budget kan det vara värt att teckna ett fastprisavtal för att sova gott om natten, säger Faraz Azima, vd på elskling.se i ett pressmeddelande från elbyteskedjan.