Högre kommunalskatt 2012

Den Europeiska krisen har fått effekt på hemmaplan, och i de flestas plånböcker, när kommunalskatten höjs för 63 kommuner.

Detta är dock inge överraskning att flera kommuner får höja skatten kommunalskatten under 2012. Det som är mer oväntat är att sex kommuner höjer skatten.

Anledningen till att det varierar mellan kommunerna på detta sätt är att vissa kommuner har haft en bättre grund och utgångsläge inför den kommande krisen, som slog till oväntat för många.

Det är till och med tal om att Riksbanken kommer att sänka reporäntan framöver samt att 2012 väntas bli ett mycket tyngre år än vad man tidigare har räknat med och man har fått reviderat, och sänkt, tillväxtprognosen för 2012.

Dock väntas 2013 bli ett bättre år, men hur det blir kan vi bara idag gissa oss till.