Högre krav mot banker framöver

Frankrike och Tyskland har nu kommit överens om att skydda Euron mot ett nytt ras vilket innebär högre krav mot bankerna.

Det kommer att ställas högre kapitalkrav mot bankerna, det har Tyskland och Frankrike kommit fram till. Hur detta kommer att se ut är inte klart i nuläget, men förändringar måste göras för att vi inte ska behöv uppleva samma svåra situation i framtiden.

Diskussionerna fortsätter och de arbetar nu vidare med att arbeta fram ett paket om hur Euron ska skyddas. Stora framsteg har gjorts men än finns det mycket arbete kvar att göra, men det går mot rätt riktning.