Högre löneökning för kvinnor

En sammanställning av SCBs statistik, gjord av LO, visar på att kvinnors löner har ökat mer än mäns de senaste åren. Kvinnor i offentlig sektor är de som pekas ut som vinnare.
Trots att kvinnorna är de som ökat mest i lön de senaste två åren ligger de fortfarande efter männen i lönenivå. Förra årets siffror visar att kvinnor hade en medellön på 29.900 kronor medan männen hade ett snitt på 34.400 kronor.

Kvinnor i offentlig sektor

De som pekas ut som de största vinnarna i löneracet är de kvinnor som arbetar i offentlig sektor. Undersökningen, som är baserad på siffror från 2015 och 2016, visar exempelvis att grundskolelärarens lön har ökat med nio procent och socialsekreterarens med åtta procent.
Snittlönen för en socialsekreterare ligger idag på 31.600 kronor.

Tjänstemän ökar mest

I rapporten från LO framkommer även att tjänstemännen ökar mer än arbetarna. Under 2016 låg tjänstemännens medellön på 38.200 kronor medan arbetarnas medellön låg på 25.800 kronor.

Källa: Expressen/dinapengar