Högre sparräntor och dyrare låneräntor att vänta

De svenska bankerna har allt svårare att hitta kapital utanför Sverige. Det innebär att bankerna kommer att vända sig till den inhemska marknaden vilket kommer att ge höjda sparräntor framöver.

Det är inte bara sparräntorna som kan komma att höjas framöver. I kölvattnet av de krisande europeiska marknaderna har Sveriges banker nu svårare att hitta billiga obligationslån utifrån. Det gör att bankernas kostnader ökar vilket i förlängningen leder till höjda låneräntor och dyrare lån för konsumenterna. 

Dessutom utreder Riksbanken om bankernas bör ha ett högre kapital för att bära de bolån som bankerna har utestående i dag. Skulle det bli verklighet kommer bankerna att behöva ännu mer kapital vilket driver upp sparräntorna ytterligare samtigit som boräntorna ökar.

En faktor som kan röra om i grytan ytterligare är om Riksbanken bestämmer sig för att sänka reporäntan ytterligare, från dagens 1,50 procent. En sänkning skulle troligtvis innebär lägre sparräntor och eventuellt lägre boräntor. Nästa möte Riksbanken kommer att ha angående reporäntan är den 5:e september.