Höjd kortavgift hos storbank

I våras kom nya EU-regler med tak på mellanbanksavgift för kortbetalningar, vilket ledde till spekulationer om att bankerna kommer att höja sina kortavgifter. Handelsbanken blev första storbank att avisera höjningar då bland annat Allkortet höjs med 44 procent.

De nya EU-reglerna innebär att det har satts ett tak för vilka avgifter bankerna får ta ut för kortbetalningar. Bakgrunden är att för höga avgifter leder till fortsatt stor kontanthantering inom handeln, då kortanvändningen inte är så stor som den borde enligt EU. De nya reglerna innebär förlorade inkomster till bankerna, som bankerna kan behöva kompensera på annat sätt som exempelvis höjd kortavgift.

Handelsbanken väljer att höja sina kortavgifter vid årsskiftet men uppger en annan anledning, nämligen att avgiften har varit densamma en längre tid och behöver nu höjas för att kortets utbud av förmåner och tjänster ska kunna bibehållas. Handelsbanken höjer årsavgiften på Allkort med 110 kr, från 250 kronor till 360 kronor. Det motsvarar en höjning på 44 procent och då Handelsbanken har nästan en halv miljon utestående Allkort innebär detta cirka 50 miljoner i ökade kortintäkter. Även Bankkort Mastercard, Bankkort Maestro och Handelsbanken Platinum höjs.

Källa: SvD Näringsliv.