Höjd skatt för entreprenörer

Regeringen har kommit med förslag på att höja skatten för entreprenörer. Ett förslag som inte mottagits positivt. Som småföretagare är det oftast mer lönsamt att plocka ut utdelning istället för vanlig lön, då skatten för utdelning ligger på 20 procent.

skatt Utredningen som regeringen nu genomför föreslår att skatten ska höjas till 25 procent. Detta skulle gälla för fåmansbolag.

Ett bolag räknas som fåmansbolag om det är färre än fyra personer som äger det och om bolaget har mellan noll till hundra anställda.

Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson tycker att det är fel väg att gå för Sverige. Även Günther Mårder som är vd på Företagarna är kritisk till det. Mårder menar att en sådan skatt kommer påverka både investeringar och jobb negativt.

Om förslaget skulle gå igenom så skulle en höjning av skatten från 20 till 25 procent för småföretagare beräknas ge 4,8 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Men som nämnt är många kritiska till detta.

Källa: va.se