Höjt barnbidrag nästa år

Idag lämnas budgetpropositionen för år 2018 till riksdagen. Kraftfulla reformer föreslås för att alla ska få ta del av Sveriges nya ekonomiska styrka. För att öka jämställdheten har regeringen bland annat lagt in ett förslag om höjt barnbidrag. 

Förslaget är att barnbidraget ska höjas från 1050 kronor per barn till 1250 kronor från och med mars nästa år. Även studiebidraget för gymnasiestudenter ska höjas med 200 kronor. Totalt rör det sig om 1,3 miljoner familjer som får ta del av någon av dessa höjningar och förslaget innefattar även så kallat förlängt barnbidrag.

Ökad jämställdhet genom höjt barnbidrag

Finansminister Magdalena Andersson menar att vi genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomiska situation stärker jämlikheten och den svenska modellen. Alla ska få ta del av Sveriges framgångar

Om förslaget går igenom är det första gången på tio år som barnbidraget höjs.
Det här kommer betyda mycket för många familjer, säger finansministern.

Källa: Regeringen