Hur bra är din matte?

Hälften av alla svenskar klarar inte enkel matte som man behöver känna till för att ta beslut rörande sin ekonomi, det visar en undersökning från Finansinspektionen. Nu vill myndigheten att det ska bli enklare att ta till sig information rörande bland annat fonder.

Finansinspektionens undersökning visar att nästan hälften av alla svenskar har svårt att klara av enkla beräkningar och har samtidigt svårt att reda ut finansiella begrepp och termer som är viktiga att känna till, det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Det är en oroande utveckling då det blir allt svårare att ta beslut rörande sin privatekonomi.

För att det ska bli enklare för konsumenterna att reda ut vad som gäller för olika finansiella produkter vill man att informationen ska bli enklare och tydligare. Och i sitt pressmeddelande så tar man bland annat upp fonder som ett exempel på en finansiell produkt som ibland kan ha vilseledande eller otydlig information.

De frågor som myndigheten ställde har bland annat DN.se sammanfattat i en undersökning som du kan ta del av genom nedanstående länk. Så att du själv kan testa och se om du klarar av undersökningen.

http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/klarar-du-fis-raknefragor/

Källa: DI.se, Finansinspektionen