Hur krisen i Japan kan påverka priset på el i Sverige

Det pågår nu en debatt om hur krisen i Japan kommer att påverka elpriset framöver. På sikt tror många att priserna på el kommer att öka även i övriga världen, men osäkerheten är stor. Som en reaktion på krisen i Japan har Tyskland stängt ner ett antal reaktorer, för inspektion. Debatten om kärnkraftverken kommer att pågå och frågan är hur detta påverkar elpriset.

Elmarknaden och börserna påverkas inte bara av händelser som sker just nu, utan även vad som förväntas ske i framtiden. Tyskland har i nuläget stängt ned sju reaktorer för inspektion och samtidigt har de rivit upp beslutet om att förlänga livslängden för 17 reaktorer. Sammantaget har detta drivit upp priset på el, men frågan är om det kommer att hålla i sig framöver och hur länge.

– Elmarknaden, precis som andra börser, påverkas både av reella och psykologiska faktorer, säger Magnus Holm på Vattenfall.

Efter krisen i Japan, och deras kärnkraftverk, kommer det att diskuteras huruvida kärnkraftverken är ett alternativ för framtida elproduktion. I nuläget ser det ut som att det inte finns många andra alternativ, för att producera samma mängd el. Men när debatten och spekulationerna är igång angående kärnkraften kommer det att få konsekvenser. Sverige är beroende av kärnkraft då cirka 50 procent av Sveriges el kommer från kärnkraftverk och en spekulationerna kommer att bidra till ett högra elpris.

Priset på el beror också på utvecklingen i övriga världen. Med en lägre tillväxt minskar oftast efterfrågan på el och då går elpriserna nedåt. Så om utvecklingen i Japan bidrar till ett krisläge, som drabbar världens börser och tillväxten, kommer elpriserna att gå nedåt.