Husaffärer synas av Skatteverket

Personer som hyr ut eller säljer en bostad ska uppge detta i deklarationen. Det efterföljs inte alltid av utlandsbosatta, vilket gör att Skatteverket nu ska granska deras husaffärer.

Bland annat tittar Skatteverket på försäljning av skog och skogsprodukter från fastigheter som ägs av personer bosatta utomlands. Anledningen är att det finns tecken på att redovisningen inte görs eller är rätt i deklarationen. Detta gäller även för uthyrning av bostäder. Hyresinkomsten ska beskattas när den överstiger 50 000 kr årligen och därför synar Skatteverket även dessa affärer.

En anledning till att redovisningen blir felaktig eller inte görs är för att de utlandsbosatta inte känner till reglerna eller tror att reglerna för det land man bor i också gäller i Sverige.

Skatteverket poängterar även vikten av att anmäla sin boendeadress till Skatteverket. Annars riskerar man att missa deklarationen om man bara har angett sin svenska adress och inte är här när den skickas ut.

Ungefär 100 000 personer som bor utomlands äger fastighet i Sverige.