Hushållen lånar mer

Tillväxten för hushållens lån ökade i maj. Totalt hade hushållen lån på 2.956 miljarder kronor.

TT skriver att tillväxttakten för hushållens lån var 5,3 procent i maj, vilket var en ökning med 0,1 procentenheter från månaden innan. Bostadslånen ökade med 125 miljarder och uppgick till 2.390 miljarder kronor.

Samtidigt sjönk boräntorna något. I genomsnitt låg de på 2,41 procent vilket var 0,02 proccentenheter mindre jämfört med april. Framförallt på var det lån med bindningstid på upp till tre månader som hade minskat.