Hushållen mer pessimistiska efter valet

I Skandias senaste plånboksindex har hushållens optimism kring den egna ekonomin rasat. Tappet skedde efter valet och inte sedan 2008 har hushållen varit så här pessimistiska.

I dag presenterades oktoberresultatet i Skandias Plånboksindex, vilket visade ett rekordtapp gällande hushållens syn på den egna ekonomin. Enligt Skandia har resultatet en koppling med valutgången och osäkerheten kring regeringssamarbetet. Även andra faktorer kan ha påverkat tappet i oktober, då det har varit en orolig höst på många sätt bland annat med turbulens på börsen, samt förslag på skärpta amorteringskrav.

Plånboksindexen visar att optimismen sjunker hos alla grupper, förutom hos arbetslösa. Störst ras sker bland heltidsarbetande och egenföretagare, medan tappet är minst bland sjukpensionärer och pensionärer. Bland de arbetslösa ökar optimismen.

Samtidigt ökar också sparviljan som en effekt av oron inför framtiden. Skandia menar att utvecklingen framöver kan gå åt olika håll, antingen är den sjunkande optimismen en tillfällig reaktion eller så är det början av en bredare nedgång.