Hushållen tror att bostadspriserna stiger

Enligt SEB:s Boprisindikator tror hushållen på stigande bostadspriser. Av de tillfrågade tror 58 procent på stigande bostadspriser under det kommande året.

Därmed håller trenden i sig, då 59 procent av de tillfrågade hushållen förra månaden trodde på stigande bostadspriser under det kommande året. Den andel som tror på fallande priser ligger på 13 procent, vilket kan jämföras med 14 procent förra månaden. 23 procent tror på oförändrade priser och denna andel var 24 procent i april.

Resultatet innebär att Boprisindikatorn, det vill säga skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och de som tror på fallande, ligger kvar på exakt samma nivå som förra månaden. SEB:s boprisindikatorn för maj blev därmed 45, vilket baseras på 1000 genomförda intervjuer mellan 29 april och 7 maj 2013.

I undersökningen tillfrågades hushållen även om synen på reporäntan. Hushållen tror att reporäntan om ett år kommer att ligga på 1,21 procent, vilket är en nedgång jämfört med mätningen i april. Då trodde hushållen trodde att reporäntan skulle ligga på 1,30 procent om ett år.

– Hushållen har uppfattat att återhämtningen i konjunkturen går långsamt och att Riksbanken räknar med att det kommer att dröja längre än tidigare prognostiserat innan reporäntan börjar höjas, säger Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.

Förra månaden svarade sex procent av de hushåll som hade delvis rörligt lån att man tänkte binda sin ränta inom tre månader. I maj var andelen bara tre procent.

Om du funderar på att binda räntan kan du se en jämförelse av boräntor hos olika banker här.