Hushållen tror på bättre ekonomi framöver

Enligt Swedbanks hushållsbarometer så har inte de svenska hushållen haft en sådan positiv syn på sin ekonomi sedan 2007. Trots det så är det allt fler som väljer att spara i en större utsträckning samtidigt som allt färre väljer bort restaurangbesöken och konsumtionlånen.

Swedbanks barometer visar att allt fler anser att de har fått det bättre. Indexstår jut nu på 50,9 vilket innebär att antalet som har det bättre är fler än de som anser att de har fått det sämre. Hushållen tror också på att ekonomin kommer att bli bättre där 35 procent tror på en bättre ekonomi framöver mot 12 procent som tror på att sin egna ekonomi kommer att bli sämre.

Samtidigt som hushållen drar ned på sina kostnader är det allt fler som vill öka sitt sparande. 26 procent av hushållen vill öka sitt sparande mot 7 procent som vill dra ned på sparandet. En mycker positivt utveckling eftersom ett sunt sparande är en nyckel till en hälsosam ekonomi som klarar de svåra tiderna.

Restaurangmomsen har inte haft någon större effekt på hushållens restaurangbesök. Och när hushållen väljer att öka sitt sparande är det just restaurangbesöken som man drar ned på. Fyra av tio hushåll har minskat sin konsumtion och då framförallt restaurangbesöken. Även hushållens konsumtionslån har minskat från att ligga på mellan 13-15 procent till 11 procent, ett trendbrott eftersom dessa typer av lån har ökat för varje år de senaste åtta åren.

Källa: Swedbank