Hushållen tror på en svårare tid framöver

Det svåra finansiella läget har gjort att de svenska hushållen är mer pessimistiska och har ändrat sin syn radikalt, på kort tid, över utvecklingen på marknaden.

Under juli månad hade det svenska näringslivet en negativ trend, där i princip alla sektorer visade en negativ trend med undantag för bygg- och anläggningsverksamheter. Konjunkturinstitutet har ändrat sin ”barometerindikator”, som ska ge en fingervisning för hur bra den svenska ekonomin går, sjönk från 109,9 till 104,4.

I och med detta har hushållen ändrat sin syn på den svenska ekonomin och spår en dyster framtid ett år framåt. Det som dock är lite anmärkningsvärt är att hushållen fortfarande har en positiv syn på sin egen ekonomi.

Tror man även på att marknaden kommer att ha ett svårt år framöver bör man göra sig beredd på att det kommer att påverka sin egen ekonomi i någon grad. Det bästa alternativet och åtgärden är att bygga från grunden så att man har ett skydd om nu sin ekonomi inte håller som man har tänkt.

Som alltid är den bästa medicinen att spara och göra det klokt. Nu när vi har turbulenta tider bör man välja lågriskfonder och undvika aktiefonder eller aktier, eftersom dessa oftast är förknippade med en hög risk. Det bästa man kan göra är att sparar i räntefonder, premieobligationer eller i ett sparkonto. Om du väljer den senare så har vi listan med de bästa sparräntorna just nu.