Hushållen tror på fallande bopriser i Stockholm

Den senaste undersökningen från SKOP visar att hushållen tror på en stabil bostadsmarknad framöver i hela landet, med Stockholm som undantag där men tror på lägre priser på fritidshus och bostadsrätter.

Undersökningen som SKOP har gjort omfattar intervjuer från totalt 1000 personer o åldrarna 18 till 84 år. Undersökningen genomfördes i september månad där man bland annat ställde frågan ”Vad tror Du om följande priser om ett år? Kommer de att vara högre lägre eller ungefär oförändrade? Villapriserna där Du bor?”

Resultatet visar att de som tror på lägre priser nästa år knappt har ändrats. I en föregående mätning i juli månad så låg förväntansindex på +20 och i undersökningen i september +21. Undersökningen visade också att förväntningarna på att allt fler tror på en negativ prisutveckling av småhus och bostadsrätter i Stockholms län. Därmed så är förväntningarna i Stockholms län i i linje med övriga landet.

Undersökningen visar också att 48 procent av de tillfrågade fördrar en bunden räntan framför en rörlig ränta. En notis just om denna fråga är att flera experter tror att reporäntan kommer att vara oförändrad i oktober för att sedan sänkas med minst 0,25 procentenheter i december månad, från dagens 1,25 procent. Det visar en annan undersökning från SKOP, som genomfördes på uppdrag av Handelsbanken, och hela 83 procent av de tillfrågade experterna trodde på en räntesänkning i december.

Så det kan löna sig att ha is i magen och vänta tills december för att binda sin boränta för att erhålla en lägre räntesats.

Källa: SKOP.se