Hushållens förmögenhet på ny rekordnivå

Svenskarnas förmögenhet växer så det knakar och har nått en ny rekordnivå det visar SEB sparbarometer över det andra kvartalet.

Svenskarnas nettoförmögenhet har nått en ny högstanivå under det andra kvartalet i år, enligt SEBs senaste sparbarometer. Förmögenheten steg med 3,6 procent från kvartalet det första kvartalen, med totalt 391 miljarder kronor, och nu är svenskarnas totala förmögenhet värd 11 117 miljarder.

Av de 11 117  miljarderna består lite mer än hälften av bostadstillgångar som i och med den senaste tidens prisökningar klättrat över 6000 miljardergränsen, även det en ny rekordnivå, och totalt steg bostadstillgångarna med 156 miljarder.

Nysparandet ökade med 89 miljarder och består till stor del av fondrelaterat sparande. Anledningar till att just fondsparandet ökade är svenskarna väljer fonder på grund av den låga räntan samtidigt som börsen går upp.

Även skuldsättningen ökade under det andra kvartalet med 1,6 procent, vilket är 0,3 procentenheter mer än samma period förra året. Den ökade skuldsättningen hänger samman med de allt högre bostadspriserna, enligt SEB. 

Förhållandet mellan skulderna och tillgångarna sjönk något till 22,1 procent, från de 22,5 procent vid årets början.

Källa: SEB