Hushållens lån är rekordhöga

Färsk statistik från SCB visar att hushållen lånar allt mer. Under fjärde kvartalet 2013 lånade hushållen 35 miljarder kronor och låneökningstakten ökade. Hushållens lån är nu rekordhögt.

Enligt SCB har hushållens lån ökat kraftigt under 2000-talet, framförallt under 2005 då lånestocken växte med 10,8 procent. Efter det har låneökningstakten avtagit, men nu verkar trenden ha vänt. Första kvartalet 2013 började låneökningstakten växa igen och för första gången på fem kvartal ligger den nu över 4,4 procent. Statistiken visar att låneökningstakten under fjärde kvartalet 2013 uppgick till 4,6 procent.

”Vid utgången av 2013 uppgick hushållens lån till rekordhöga 3 104 miljarder kronor, varav 2 904 miljarder i monteära finansinstitut och 199 miljarder i CSN-lån” skriver SCB.

Hela 82 procent av lånen är långa och främst består de av bostadslån. Det var framförallt dessa som ökade under det sista kvartalet förra året.

Samtidigt ökade även hushållens finansiella förmögenhet och även denna nådde rekordnivå. Den finansiella förmögenheten består av tillgångar minus skulder och den ökade med 271 miljarder under samma kvartal till 5 981 miljarder kronor.