Hushållens sparande ökade under det först kvartalet

Den senaste sparbarometern från SCB visar att de svenska hushållens sparande ökar samtidigt som skulderna minskar i om man jämför med den totala förmögeneheten.

Svenskarnas finansiella förmögenhet fortsätter att öka, det visar SCB:s senaste sparbarometer. Den finansiella förmögenheten räknas som tillgångar minus skulder och totalt så ökade förmögenheten med 245 miljarder kronor under perioden. Av dessa 245 miljarder uppges 36 miljarder gå till sparande och resten är värdökningar av existerande tillgångar. Hushållens lån under det första kvartalet ökade med 30 miljarder.

Totalt uppgick hushållens finansiella förmögenhet till 4 499 miljarder kronor, vilket är en ny toppnotering, och skulderna 2 982 miljarder vid kvartalets slut. Av denna förmögenhet så uppgår tillgångarna till 249 procent av skulderna, den högsta nivån sedan 2007.

Källa: SCB