Hyreshöjning med 2,4 procent

År efter år höjer fastighetsbolagen hyrorna och 2012 är inget undantag. Nu höjs hyrorna i genomsnitt med 2,4 procent, en ökning med cirka två procentenheter jämfört med föregående år.

Snart är det dags för årets första hyresutbetalning och enligt statistik från Hyresgästföreningen så är det drygt 65 procent av hyresrätterna som får en höjd hyra som i genomsnitt uppgår till 2,4 procent.

Om man jämför med föregående år så höjer allmännyttan hyran med drygt två procentenheter, från 2,24 2011 procent till 2,4 procent 2012. Och om du bor i en privatägd fastighet så kan du vänta dig en liknande höjning då det privata fastighetsbolagen allt som oftast hänger på allmännyttans höjningar.