Indexfonder – ett bra val

En undersökning som Dagens Industri, DI, genomfört visar att storbankernas största aktivt förvaltade fonder inte leverar och att de senaste tre åren så presterade fonderna bättre än index vid endast 6 av 36 tillfällen, vilket innebär att en indexfond hade varit ett bättre alternativ.

Kritik riktas nu mot storbankernas aktivt förvaltade fonder och från bland annat finansmarknadsminister Peter Norman. Norman säger till DI att han är kritisk mot bankernas information kring de aktivt förvaltade fonderna och vad fonderna tillhandahåller. Norman rekommenderar också bankernas kunder att istället välja indexfonderna eftersom de över tid presterar bättre än de stora aktivt förvaltade bankfonderna.

Så säger Peter Norman till DI:
”Rent allmänt finns forskning som visar att en aktivt förvaltad fond inte långsiktigt kan slå index när det gäller avkastning. Därför är det bättre – sett över tiden – att en kund väljer en indexfond”

Källa: Dagens Industri

Aktivt förvaltade fonder vs indexfonder

Nackdelen med de aktivt förvaltade fonderna, som exempelvis aktiefonder, är att det tillkommer en hög avgift och när fonden inte presterar som förväntat så äter avgiften upp stora delar av avkastningen. Fördelen med en indexfond är att avgiften är mycket låg, ett exempel är fonden Avanza Zero som inte har någon avgift alls, och att fonden följer börsens index.

Dock ska tilläggas att en duktig förvaltare av en aktivt förvaltad fond kan ge en mycket bra avkastning jämfört med en indexfond samt att när börsen går ned så följer indexfonden efter vilket givetvis är en nackdel med indexfonden. Om man söker efter en fond med hög avkastning, till en högre risk, så ska man leta efter en aktivt förvaltad fond där förvaltaren själv har satsat mycket kapital i fonden som en extra morot.