Inflationen den lägsta på 2,5 år

Inflationstakten har minskat och ligger just nu 0,7 procent, vilket är långt ifrån Riksbankens mål på 2,0 procent. Det öppnar för en räntesänkning under hösten.

Den 5:e september är det återigen dags för Riksbanken att besluta om man kommer att röra reporäntan eller inte. Enligt Riksbankens egen prognos kommer räntan att lämnas orörd fram till årsskiftet.

Under sommaren så har inflationen minskat, vilket öppnar för att reporäntan kan behöva sänkas för att hålla inflationstakten uppe. Samtidigt så har läget försämrats för Spanien, Italien och nu ytterligare för Grekland. Och när den svenska kronan har stigit i värde så pass mycket kan även det ge negativa effekter även om det blir billigare att importera. Men Sverige är starkt beroende av export vilket försämras något i och med den starka kronan.

Detta bekräftas av Konjunkturinstitutet som tror att reporäntan kan behöva en sänkning till hösten.

– Det här bekräftar att det är lågt inflationstryck i ekonomin. Kronans förstärkning har redan börjat märkas, säger prognoschef Jesper Hansson på statliga Konjunkturinstitutet.