Inflationsmålet hotas av små löneförhöjningar

Riksbankens inflationsmål på 2% kan bli svårt att nå om löneökningarna de kommande åren blir låga, detta visar en ny analys av Nordea.

Lönehöjningarna väntas bli låga de kommande åren och ligga på runt 2%, och med löneglidning inräknat så blir summan ca 2,7% vilket är mindre än det historiska snittvärdet. De låga löneökningarna tros hämma inflationen och göra det svårt för Riskbanken att nå inflationsmålet.

Något som däremot inte tycks hämmas av det ekonomiska läget är bostadspriserna. I Nordeas boendebarometer som publicerades i slutet av mars så trodde 65% av de som deltog i undersökningen att bostadspriserna skulle fortsätta uppåt det kommande året.

Källa: Nordea och Veckans Affärer