Inga skattesänkningar 2015 och 2016

Moderaterna bedömer att det inte blir några skattesänkningar de närmaste åren. Snarare kan det bli skattehöjningar inom vissa områden.

Det framgår i dag av ett uttalande som Fredrik Reinfeldt har gjort till Sveriges Radio, där han och Anders Borg förtydligade varför en ny finanspolitik kan behövas. Enligt Fredrik Reinfeldt kräver bättre tider stramare politik.

– När det blir allmänt starkare måste vi vara mer rädda om de offentliga finanserna och skapa överskott, säger han till Sveriges Radio.

Moderaterna menar att det inte finns utrymme för skattesäkningar under 2015 och 2016. Budgeten i höstas innehöll stora skattesänkningar, men nu menar Reinfeldt och Borg att förändringar i omvärlden gör att den ekonomiska politiken kan behöva ett omtag och att skattehöjningar inom vissa områden kan krävas för att finansiera andra områden. Bland annat nämndes en höjning av fordonsskatten.